Merhaba, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunuyum. Dönemimdeki okul geleneğinin aksine hep özel sektöre daha hevesli oldum. İlgi alanlarım ve okumalarım hep özel sektöre yönelik oldu. Bu merakla İnsan Kaynakları ile buluştum.

Yimpaş’ın yeniden yapılanmasında görev aldım. Hem sistemler kurmayı ve hayata geçirmeyi hem de gelenekçi – yenilikçi çatışmalarını yakından deneyimlediğim bir öğrenme süreci oldu bu ilk deneyim.

Sonrasında okuldan Eflatun Eğitim & Danışmanlık‘ta Kurumsal Gelişim ve İnsan Kaynakları Projelerinde yer aldım. Hem organizasyon analizi hem İnsan Kaynakları Sistemleri kurma konusunda pek çok orta ve büyük ölçekli firmanın projesinde görev aldım.

Kurduğum sistemlerin uygulamasında yer almak, sonuçlarını görmek için masanın diğer yanına geçmeye, sahaya çıkmaya karar verdim. Yıldız Holding’in Bizim Toptan Mağazaları şirketinde İnsan Kaynakları Yöneticiliği ve Müdürlüğü yaptım. Bu zaman zarfında ayrıca Yıldız Holding’in Organizasyon Gelişim Sistemlerinin Perakende Grup Başkanlığı şirketlerinin tamamında hayata geçirilmesi konusunda koordinasyon rolüm oldu. Tüm bu görevlerimde şirketin stratejisinin oluşturulması, strateji ve hedeflerin tüm şirkete yaygınlaştırılması, İnsan Kaynakları sistem ve süreçlerinin şirket stratejisi ile hizalanacak şekilde geliştirilmesi ve hayata geçirilmesi konularında sorumluluk üslendim. Ayrıca bu süreçlerde ekip olarak şirketin strateji ve hedeflerine doğrudan etkisi olan katma değerli İnsan Kaynakları uygulamalarını (işe alım testler, assessment uygulamaları, yetenek ve yedekleme yönetimi, performans değerlendirme sistemi, kurum içi eğitmenlik uygulamaları, mentörlük sistemi, kurum içi online öğrenme platformu, İnsan Kaynakları KPI raporlama ve analizleri gibi) hem geliştirdik hem de hayata geçirdik.

Kurumsal hayattaki kariyerimin son bir kaç yılında ise pladis Türkiye‘nin işveren markası yönetimi ve işe alım süreçlerini yönettim.

Şuanda kurumsal gelişim konularına dönüyorum tekrar. Ancak bunu Danışmanlık olarak tarif etmeyi doğru bulmuyorum. Danışmanlıktan kurumsal hayata geçmemin temel nedeni, ürettiğim sistemlerin sonuçlarını görememek, sonuçları ile ilgili sorumluluk alamamaktı. Şimdi tam da onu yapmak üzere yeni bir yol açıyorum. Kurumsal gelişim yolculuğunda olan şirketlerin coPilot’u oluyorum. Hem sistem geliştiriyor, hem de (danışmandan farklı olarak) bu sistemlerin hayata geçirilmesinde Sizlerle birlikte uygulama sorumluluğu üsleniyor ve iş’in içerisinde oluyorum.

Diğer taraftan Adler ekolünün profesyonel koçluk programını tamamladım. Kendime yaptığım en doğru yatırım olarak tanımlıyorum bu programı. Biriktirdiğim İnsan Kaynakları tecrübesi ve Koçluk Programının verdiği güçle genç liderlere, genç profesyonellere ve öğrencilere kariyer gelişim mentörlüğü hizmeti veriyorum. Öğrencilere (vakit ayırabildiğim sayıdaki öğrenci için geçerli) bu katkımı tamamıyle gönüllü olarak sunuyorum.

Bitirirken,

Hayata hangi pencereden bakıyorum, kısaca onlardan bahsetmek isterim.
* Anlamayı, dinlemeyi seviyorum.
* Herkesin biricik (unique) olduğuna,
* Herkesin çok akıllı olduğuna,
* Herkesin insan olarak çok saygıdeğer olduğuna,
inanıyor ve buna göre davranmaya çalışıyorum.

Hayatımda referans aldığım öncelikli 3 cümlem var.
* “En büyük aptallık, başkalarını aptal yerine koymaktır”.
* “Niyet hayır, âkibet hayır”.
* “İnsanın çaba ve gayretinin muhakkak karşılığı vardır”.

Açık özgeçmişime Linkedin sayfamdan ulaşabilirsiniz.

Yüz yüze görüşmek dileğiyle

Selamlar

Murat