coPilot’unuz olarak, aşağıda belirtiğim uzmanlık alanlarımı yerine getirirken tavsiye eden yönlendiren tarzda değil, ekibin bir parçası olarak uygulama sorumluluğu üslenmeyi, kurumsal gelişim uygulamalarının hayata geçirilmesi için inisiyatif almayı, şirketinizdeki ekibimi geliştirmeyi, uygulamaları hayata geçirme know-how’umu da şirketinize aktarmayı taahhüt ederim.

Şirketinizin organizasyon yapısının anlaşılması, gözden geçirilmesi, revize edilmesi

Organizasyon analizi, temelini iş analizi çalışmasından alan, Şirketinizin Kurumsal Gelişim stratejisi ve uygulamaları açısından bütünsel olarak analiz edilmesini sağlayan ve İnsan Kaynakları Sistemi ve alt uygulamalarının tasarımının yapılmasına temel oluşturacak bilgilerin elde edildiği kritik çalışmadır. Bu çalışma ile kurumunuzun kültürünü anlar, bölüm, birim ve işlerin süreç ve görev odaklı analizlerini yapar, organizasyon şemasını oluşturur ve bütünsel olarak İnsan Kaynakları sistem ve ihtiyaçlarını ortaya koyarım.

Bilgileri toplarken, işinizin yapıldığı sahanızda çalışmak, süreci bizzat yaşamak isterim. Ayrıca mülakat ve anket çalışmaları ile çalışanlarla doğrudan etkileşim kurarım.

Tüm bu çalışmalar sonunda organizasyon yapısındaki olası değişiklik önerimi gerekçeleri ile birlikte ortaya koyarım. Kurumlar faaliyet gösterdikleri sektör, sundukları ürün ve hizmetler, bunların sunuş biçimleri ve stratejilerine göre farklı organizasyon yapısına sahip olurlar.

Organizasyon yapısı çalışması, kurumsal gelişim ihtiyaçlarını doğrudan etkilemektedir. Bu nedenle yapılacak tüm çalışmaların başlangıcı bu aşamadır.

Fonksiyonel iyileşme ihtiyaçlarının belirlenmesi

Bölüm ve birimlerinizde daha iyi işleyebilecek alanları belirler, iyileşme ekipleri kurar süreç iyileştirme çalışmaları yaparım. İhtiyaç olması durumunda fonksiyonel danışmanlık alınması sürecini yönetirim.

Şirket yetkinliklerinin belirlenmesi

Çalışanlarınızın ayırt edici niteliklerinin tanımlandığı, seçme-yerleştirme, terfi, performans değerlendirme gibi İnsan Kaynakları uygulamalarında kullanılacak Şirket Yetkinliklerinin belirler ve tanımlarını oluştururum. Sonrasında da yetkinlikleri seçme-yerleştirme, terfi ve performans sistemleri ile entegre ederim.

İdeal pozisyon profillerinin oluşturulması

Kurumunuz için kilit olan pozisyonlarda en iyi performansı gösterecek “ideal çalışan”ın özelliklerini belirler (Pozisyon Profillemesini yapar), bu bilgileri hem işe alımda hem de terfilerde doğru kişinin işe alınması/terfi ettirilmesi için devreye alırım.

İşe alım sisteminin oluşturulması

Kurumunuzun mevcutta ve gelecekte ihtiyaç duyacağı doğru yetenekleri ekibinize katmak için gerekli yapı ve işe alım araçlarını (test, envanter, vaka analizi, mülakat tekniği, mülakat soruları) kurgular ve bu kurguları hayata geçiririm. Satınalma gerektiren işlerde Kurumunuz adınıza hareket ederek tedarikçi görüşmesi yaparım. Kritik pozisyonlarınızın işe alımında işe alım görüşmelerinize dahil olur, mülakatlarını gerçekleştirir, işe alım sürecini yönetirim.

Yetenek yönetimi ve yedekleme planlarının oluşturulması

Kurumunuzu geleceğe taşıyacak olan çalışanlarınızı keşfedecek araç ve metotlar geliştiririm. Geliştirdiğim araç ve metotları hayata geçirip, her bir kritik pozisyon için kısa, orta ve uzun vade yedekleme planları oluşturulmasını, yetenek veya potansiyel yeteneklerin eğitim ve gelişim planlarının yapılmasını, sonuçları izleyip ve ölçmeyi ve kurumunuzun yetenek haritasının/yetenek boşluğunun çıkarılmasını sağlarım.

Performans ve prim sisteminin oluşturulması

Şirket hedef ve stratejileriniz ile entegre olacak şekilde performans ve prim sistemlerinizi kurgular, sistemleri oluşturur, hayat geçiririm. Uygulamada karşılaşacak sorunları ekibinizle birlikte göğüslerim.

Yönetici ve liderlerinizin gelişim planlarının oluşturulması

Kurumunuzdaki her kademedeki yönetici ve lider için yönetici/lider geliştirme programı hazırlayıp ve bu programları devreye alırım. Hizmet satınalması gerekirse, Kurumunuz adınıza hareket ederek tedarikçi görüşmesi ve değerlendirmesi yaparım.

Çalışanların eğitim ve gelişim planlarının oluşturulması

Kurumunuzun çalışanlarının gelişim ve öğrenme ihtiyaçlarının tespit edilmesini sağlayacak sistemler oluşturur, ihtiyaçları tespit eder, eğitim planlarını oluştururum.

Ücretlendirme sisteminin oluşturulması

İş değerleme çalışması yapar, Kurumunuzdaki pozisyonların ücret ve kademe yapılarını oluştururum. Bu çalışma ile her bir görevin/koltuğun “ederi” ortaya çıkmış olur. Çalışmanın devamında Çalışanlarınızın bu kademelerden hangisine denk geldiğini belirler, kademe sistemini terfi ve yıllık ücret artış sistemi ile entegre edilmesini sağlarım.

Çalışan bağlılığı uygulamalarının planlanması

Çalışanlarınızın şirket bağlılığının ne düzeyde olduğunu anlamak için geribildirim araç ve metotları geliştiririm, gerekirse bu araçların satın alma süreçlerini yönetirim Böylelikle çalışan bağlılığı geribildirimlerini alır, analiz eder, iyileşme çalışmalarını planlar (kurumiçi motivasyon etkinlikleri gibi) ve uygularım.

İşveren markası çalışmalarının yapılması

Kurumunuzun hedef çalışan kitlesini tespit eder, bu kiteleye daha etkili ulaşmanız için gerekli çalışmaları planlar ve devreye alırım. (Gençlik/Üniversite iletişimi gibi).